Schenken aan Maxima


Particulier.
Wilt u goede kleding als particulier aan Maxima doneren dan kunt u dat tijdens de openingsuren afgeven bij de winkel. Bent u niet in staat het zelf te brengen dan kunnen we het eventueel bij u ophalen. Neem dan even telefonisch of per email contact met ons op.


 Bedrijven.

SCHENKEN IS WIN-WIN

 Schenken aan een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling

Omdat steeds meer bezoekers Maxima weten te vinden is er behoefte aan meer nieuwe kleding, bijbehorende accessoires en schoenen.

De Belastingdienst heeft de Stichting Kledingbank Maxima erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling en is daarmee een officieel erkend goed doel. Dit betekent voor gevers een fiscaal voordeel!

 Schenken levert voordeel op

Als een kledingzaak bij de wisseling van de collectie kleding over heeft, kan de keuze worden gemaakt om deze te schenken aan Maxima. De restwaarde van de geschonken kleding en schoenen mag als gift van de winst worden afgetrokken. Dit is meestal voordeliger dan wanneer deze kleding voor weinig geld wordt verkocht aan een opkoper.

Het schenken van kleding en schoenen is een win-winsituatie voor beide partijen. Maxima geeft voor de boekhouding een ontvangstbevestiging van het aantal kledingstukken.

Inmiddels doen al dertien verschillende bedrijven in onze regio mee, zie ommezijde. Op de website van Maxima worden alle winkels waarmee een relatie bestaat met logo's en gegevens vermeld.

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Veel bedrijven willen graag maatschappelijk verantwoord ondernemen. Maxima werkt mee aan een duurzame samenleving. Bovendien profiteren mensen met een laag inkomen hiervan.


Download hier de flyer "Schenken aan Maxima"