Meer dan kleding

Kledingbank Maxima wil een plek zijn waar mensen even tot rust kunnen komen en waar ze anderen kunnen ontmoeten. Er is een koffietafel waar een kopje koffie of thee en limonade wordt geschonken. 
 
Kleding is slechts één aspect aan de bestrijding van armoede.
In feite gaat het erom om mensen te ondersteunen op weg naar een betere leefsituatie.
Daarom worden ook andere activiteiten georganiseerd. 

Er is regelmatig een gastvrouw aanwezig die informatie kan geven over de mogelijkheden van (gemeentelijke) financiële vergoedingen.