Organisatie

Maxima is een particulier initiatief, zonder religieuze of politieke doelstelling. Er zijn geen betaalde krachten; alle werkzaamheden worden gedaan door vrijwilligers.

Beleidsplan MAXIMA

 De belangrijkste activiteit van een kledingbank is:

  • kleding inzamelen, sorteren en in de winkel presenteren;
  • bezoekers uit de doelgroep minima, gratis kleding laten uitkiezen;
  • door recycling van kleding een bijdrage leveren aan de duurzaamheid van de samenleving. 

 Het concept Kledingbank Maxima (voor minima) kenmerkt zich daarnaast door:

Doelgroep

Maxima is voor mensen met een WWB of Wajonguitkering of een langdurigheidstoeslag. Ook mensen zonder uitkering met een laag inkomen (bijv. ZZPers) tot 110% bijstandsnorm zijn welkom. Deze bezoekers komen met een verwijsbrief van een maatschappelijke instantie, zoals Maatschappelijk Werk, GKB of Humanitas.

Kleding

Het streven is dat de aangeboden kleding ongeveer 50% nieuw en 50% gebruikt is, maar niet van nieuw te onderscheiden. Getracht wordt om met kleding- en schoenenzaken in de eigen regio een relatie op te bouwen, zodat restpartijen aan Maxima worden geschonken.

Van de Belastingdienst is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) in aanvraag.

Modezaak

De winkel is als een modezaak ingericht met paskamers. Het is plezierig om bij Maxima te winkelen. De winkel is tenminste 4 dagen per week 's morgens en 's middags geopend.

Maxima is tenminste 3 maanden open met de voorjaar/zomercollectie en tenminste 3 maanden met de herfst/wintercollectie. Bezoekers kunnen twee keer per jaar komen winkelen. Op de kledingkaart staat aangegeven welke kledingstukken kunnen worden uitgekozen.

Voor en door de doelgroep

In de winkel werken grotendeels mensen uit de doelgroep; deze krijgen begeleiding en er zijn halfjaargesprekken. Nieuwe vrijwilligers hebben een proeftijd van 6 weken, daarna is er het vrijwilligerscontract.

Partners

Maxima werkt o.a. samen met gemeentebesturen en zoveel mogelijk maatschappelijke organisaties.  


Bestuur 

Het bestuur van de Stichting Kledingbank Maxima telt momenteel 3 leden: Wij zijn nog op zoek naar een bestuurslid.

Taken van bestuursleden, vrijwilligers en bedrijfsleiders staan in het voorlopig reglement Maxima Winschoten.


Postadres 
Het postadres van het bestuur is:
 

Secretariaat:  Eppo Geertsema

                    Dwingelooweg 70

                    9671 KG Winschoten

Bestuursleden kledingbank Winschoten

voorzitter Martin Menger
m.a.menger@ziggo.nl

Secretaris Marzanna Gintowt
lew71@live.nl

Penningmeester  Eppo Geertsema
eppogeertsema@gmail.com
 

Contact
Het mailadres van het bestuur is: winschoten@kledingbankmaxima.nl 

 

Bankrekeningnummer 
Het bankrekeningnummer van de Stichting Kledingbank Maxima Winschoten is:NL93RABO 0151 0318 43

Verantwoording 
Het bestuur legt verantwoording af van de activiteiten en van het financieel beleid in het jaarverslag. Dit jaarverslag wordt op de website geplaatst, zie Jaarverslagen 
De webpagina Nieuws vermeldt de belangrijkste laatste en de komende ontwikkelingen. 


Hier kunt u het reglement en de statuten van Maxima Winschoten downloaden:

reglement Winschoten


Reglement Maxima.
In dit Reglement Maxima zijn alle afspraken beschreven voor de medewerkers in de winkel, de bedrijfsleiders en het bestuur, zodat iedereen weet welke afspraken er bestaan. Er zijn drie hoofdstukken 

A.  Vrijwilligers in de winkel

B.  Bedrijfsleiders

C.  Bestuursleden

 

Bedrijfsleiders
Er zijn 2 bedrijfsleiders.
De bedrijfsleiders vervullen een centrale rol binnen de kledingbank: ze zijn als leidinggevende verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken.

Medewerkers
In de winkel staan medewerkers, die meestal zelf ook een uitkering hebben.
De medewerkers dragen onder meer zorg voor:
- inschrijven van de bezoekers;
- helpen bij het winkelen;
- netjes hoeden van de winkel;
- sorteren van de binnengekomen kleding.

 

Webmaster

??